Avtor: Miro Šlibar Objavljeno: 26. 10. 2020

Medškofijski odbor za pastoralo zdravja 2020

Medškofijski odbor za pastoralo zdravja (MOPZ)

Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova

Voditelj: msgr. Miro Šlibar

GSM: 386 (0)31 613 378

miro.slibar@rkc.si

spletni strani: http://miro-slibar.rkc.si, http://katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja

 

 

Delo Cerkve na področju pastorale zdravja je njeno specifično misijonsko poslanstvo, ki temelji na evangeliju in tradiciji. Gre za izkazovane Božjega usmiljenja trpečemu človeku. Zlasti v času bolezni sta duhovna podpora in pomoč mnogim življenjskega pomena.

 

Bolniki, njihovi bližnji in drugi imajo v času, ko se nahajajo v zdravstveni ustanovi, pravico do verske duhovne oskrbe v skladu z zakonom. Zakon o verski svobodi v 25. členu določa, da imajo osebe v bolnišnicah ali socialnovarstvenih zavodih pravico do redne individualne ali kolektivne verske duhovne oskrbe, kar za bolnišnice in druge izvajalce zdravstvenih storitev natančneje ureja Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 100/08). Naloge verske duhovne oskrbe opravlja duhovnik. Pomaga mu lahko tudi diakon, sestra redovnica in za to službo usposobljen laik.

 

V Sloveniji je do konca druge svetovne vojne Cerkev za bolnike naredila izjemno veliko. Po drugi svetovni vojni je bilo delo omejeno na zasebno raven in ni bilo družbeno priznano.

 

Iz znanih razlogov se danes čas hospitalizacije zmanjšuje. To pa postavlja nove izzive in odnose, v katere se vpletajo bolnikova družina, civilna družba, cerkvena občestva in predvsem župnija.

 

Voditelj za pastoralo zdravja pri SŠK, vključen v kategorialno pastoralo Cerkve na Slovenskem, skupaj s sodelavci v krajevni Cerkvi, posebno z Združenjem slovenskih katoliških zdravnikov (ZSKZ) daje spodbude, priporočila in skupna izhodišča za pastoralno skrb bolnikov, starostnikov in zdravstvenih delavcev ter spremlja delo in problematiko v medicini in zdravstvu.

 

Število pastoralnih delavcev v posamezni bolnišnici je različno. V to delovno skupino so vključeni duhovniki in redovniki. Za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra in Onkološkega inštituta v Ljubljani je bila leta 1985 ustanovljena bolniška župnija, v večino slovenskih bolnišnic pa prihajajo duhovniki iz župnij, na katerih ozemlju se nahajajo bolnišnice. Vseh bolnišničnih duhovnikov je v slovenskem prostoru okoli 30.

 

Delo bolnišničnega duhovnika zajema pogovore z bolniki in njihovimi svojci, ki najpogosteje iščejo odgovore na vprašanja smisla življenja ter vprašanja bolezni in smrti. Neredko se zgodi, da se duhovnik sreča s celotno družino. Kateheza odraslih in otrok je predvsem v smislu priprave na zakramente (sveta spoved, obhajilo in bolniško maziljenje ter kratka priprava na krst). V izrednih razmerah se organizira verouk za otroke, ki so dalj časa v bolnišnici. 23 od 27 slovenskih bolnišnic ima v svojih prostorih kapelo, v kateri se dnevno ali tedensko obhaja sveta maša. Bolnišnični duhovnik je na voljo tudi za versko pomoč zdravstvenim delavcem.

 

Ker skrb za duhovno podporo bolnih in umirajočih ni lahka naloga, je za področje pastorale zdravja posebej pomembno povezovanje med bolnišničnimi duhovniki. Vsako leto potekajo zanje srečanja v januarju na Dobrovi. Posebno pozornost v pastorali bolnih namenjamo tudi Svetovnemu dnevu bolnikov (11. februar). Na ta dan je osrednje praznovanje v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah. Za bolnike, zdravstvene delavce in druge iz Univerzitetnega kliničnega centra in Onkološkega inštituta pa je ta dan sveta maša v cerkvi Sv. Petra v Ljubljani, po možnosti z enim od slovenskih škofov. Področna praznovanja so tudi v drugih bolnišnicah, zdravstvenih ustanovah in na župnijah.

 

Vsako leto so bolnišničnim duhovnikom in župnijam, ki to želijo, na voljo žepni koledarčki s telefonskimi številkami bolnišničnih duhovnikov.

 

Več informacij je možno dobiti na spletu: https://katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja, http://bolniska-zupnija.rkc.si/index.php in http://miro-slibar.rkc.si ali direktno pri koordinatorju Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja miro.slibar@rkc.si.

 

Vse svoje delo kakor vse bolnike in zdravstvene delavce bolnišnični duhovniki posebej izročajo Mariji, ki je Mati usmiljenja, Mati upanja in Zdravje bolnikov.

 

Dobrova, 15. oktober 2020                                     Miro Šlibar

                                                                                 za MOPZ