Avtor: Miro Šlibar Objavljeno: 31. 01. 2021

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 11. FEBRUAR

Zakaj svetovni dan bolnikov?

Svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja, na god Lurške Matere Božje, ne more biti samo dan, ki bi ga zabeležili v kroniko Cerkve in krajevnih Cerkva. Njegova sporočilna vrednost je v novih spodbudah in pregledu skupnega dela v skrbi za trpeče.

 

Razlogi, ki so vodstvo Cerkve vodili, da je uvedla svetovni dan bolnikov.

1. Z njim želi vzbuditi v ljudeh in krščanskem občestvu čut za probleme v času bolezni in trpljenja in jih napraviti »občutljive« za to.

2. Cerkev želi pomagati bolnikom pravilno ovrednotiti njihovo trpljenje.

3. Pomembno je skupno in enotno sodelovanje med škofijami, župnijami, redovnimi skupnostmi na pastoralnem področju zdravstva.

4. Pospeševanje prostovoljnega dela krščanskih laikov.

5. Nenehna duhovna in moralna vzgoja zdravstvenih delavcev.

6. Vedno znova je potrebno poudarjati pomembnost in nujnost duhovne oskrbe in pomoči bolnikom.

  Navzočnost bolniških duhovnikov je torej sama po sebi umevna in nujna za kvalitetno zdravljenje in rehabilitacijo. Še posebno so duhovne pomoči potrebni umirajoči.

 Dan bolnikov, ki ga vsako leto obhajamo v Cerkvi, želi biti znamenje navzočnosti Cerkve v svetu, kot usmiljenega Samarijana v službi vseh, ki kakorkoli trpijo.

 »Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče izročam Mariji, Materi usmiljenja in Zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih neštetih svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje ter nam pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo« (29. svetovni dan bolnikov)

        

           Miro Šlibar, voditelj Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja pri SŠK