Avtor: Miro Šlibar Objavljeno: 21. 05. 2021

7. velikonočna nedelja

 

Dvoje bi rad poudaril pri tem evharističnem slavju med Vnebohodom in Binkoštmi. Dvoje, kot sta ta dva praznika.

 

PRIDRUŽENI JEZUSOVI MOLITVI

Na kaj pomislite ob današnjem prebranem evangeliju?

Zame je močno povabilo k molitvi, k molitvi skupaj z drugimi za velike namene. »Da bi bili eno, kakor sva midva eno«.

Ko gledam naš razdeljeni svet, daljni in bližnji, se pridružujem Jezusovi molitvi in prosim za dar edinosti med kristjani.

V svojo molitev vključujem vse situacije, ki potrebujejo odpuščanje, ozdravljenje in premagovanje razdeljenosti.

Verjamem, da je moja in tudi vaša molitev pridružena Jezusovi. Kako pogumne so njegove besede: »Ne prosim te, da jih vzameš s sveta, ampak te prosim, da jih obvaruješ pred hudim.«

Lahko se vprašamo: Ali želimo biti globoko in osebno povezani s svojimi brati in sestrami? Jezus ne moli za površinsko strpnost drug do drugega. Jezus moli za zaresno (radikalno) medosebno veselje in povezanost.

Molitveni maraton v mesecu maju po papeževi želji!

 

MOLITEV V DEVETDNEVNICI PRED BINKOŠTMI

Tretji dan smo »v gornji sobi«, kot so bili apostoli z Marijo. V knjigi Devetdnevnice v težkih časih, str. 47 sem prebral o večih namenih devetdnevnice pred  Binkoštmi. Omenil bom dva: bolje spoznati Božjo voljo in svoj poklic; odprtost našega srca za sedem darov Svetega Duha.     

V včerajšnji katehezi za bolnike (maj 2021) sem omenil  da je Sveti Duh  tihi gost naše duše, kot ga imenuje sv. Avguštin. Je naš Tolažnik, ki nas s svojo močjo utrjuje, da premagujemo naše telesne slabosti (prim. molitev ob obhajanju zakramenta bolniškega usmiljenja). Je naš, od Boga postavljeni advokat, ki za nas in namesto nas v našem imenu rešuje in poskrbi za vse, česar v odnosu z Bogom ne razumemo in ne obvladamo … Brez Svetega Duha ne moremo nič (prim. Gregor Čušin).

Delim še spodbudne besede papeža Frančiška: »Pogosteje kličimo Svetega Duha, da bi nas uvedel na pot Jezusovih učencev. Vsak dan ga kličimo. Predlagam vam: kličimo vsak dan Svetega Duha, tako nas bo Sveti Duh približal Jezusu Kristusu.« 

Pa še drugo.  Sedmeri darovi. Se jih še spomnite? Modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost in strah Božji. Ali kakor jih našteva apostol Pavel: ljubezen, mir, veselje, potrpežljivost, ljubeznivost, dobrotljivost, dobrohotnost, blagost, zvestoba, skromnost, zdržnost, čistost (prim. Gal 5,22-23).

 V maju bodimo pozorni kako nas Marija uči, kaj pomeni živeti v Svetem Duhu. Marija je z apostoli v dvorani zadnje večerje klicala Svetega Duha. Tudi nas vsakič, ko se zberemo v molitvi, duhovno podpira navzočnost Jezusove Matere, da prejmemo dar Svetega Duha in imamo moč za pričevanje vstalega Jezusa.

Naj vam Marija pomaga, da boste pozorni na to, kar vam Gospod poreče ter boste vedno živeli in hodili v Svetem Duhu (prim. papež Frančišek).