Avtor: Miro Šlibar Objavljeno: 19. 06. 2021

Binkošti

Nedelja, 23. maj 2021

 

Opravičeno začnem te praznične besede na rojstni dan Cerkve, s prvim človekom Cerkve, papežem Frančiškom.

Z njim, kot nas vedno pozdravlja, vas tudi jaz, drage sestre (in bratje), dober dan! Današnji praznik binkošti je višek velikonočnega časa, ki je osredotočen na Jezusovo smrt in vstajenje. Ta slovesni praznik nas spomni in nam da ponovno podoživeti izliv Svetega Duha na apostole in druge učence, ki so bili zbrani v molitvi z Devico Marijo v dvorani zadnje večerje (prim. 2,1-11). Ta dan se je začela zgodovina krščanske svetosti, saj je Sveti Duh vir svetosti, ki ni privilegij redkih, ampak poklicanost vseh.

Od tistega binkoštnega dne in vse do konca časov je ta svetost, katere polnost je Kristus, podarjena vsem tistim, ki se odprejo delovanju Svetega Duha in si prizadevajo biti učljivi. Sveti Duh nam da okušati polnost veselja. Sveti Duh, ko pride v nas, premaga suhost, odpre srce za upanje, preganja in spodbuja notranje zorenje v odnosu z Bogom in z bližnjim. Kakor to pravi sv. Pavel: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje« (Gal 5,22). Vse to počne Duh v nas. Zato, danes praznujemo to bogastvo, ki nam ga podarja Oče.

Eden od slovenskih  škofov, Anton Jamnik, je pri včerajšnji birmi na Brezovici na slikovit način predstavil Svetega Duha in Binkošti. Omejil se bom na tri poudarke: PRISLUHNITI MORAM ŠUŠLJANJU SVETEGA DUHA. Če kdo, sestre vedo, kaj pomeni v tišini prisluhniti Božjemu glasu. Če je potrebno, »očistimo ušesa« za Božji nagovor. SVETI DUH JE KOT VZGONSKI VETER. Škof je omenil skakalca Petra Prevca, ki ga je srečal na servisu. Povedal mu je, da ga je on birmal. Škof ga je vprašal, če se kaj pozna, da je prejel ta zakrament. Pritrdil je, da je Sveti Duh kot vzgonski veter, ki človeka nosi dlje in dlje in ga ohranja na primerni višini, da je skok dolg. – Ob tem je škof omenil tudi župnika Pojeta, ki je tudi veliko odvisen v zraku s padalom od primernega vetra. – Pa se mi vprašajmo kako nas vzgonski veter »drži v zraku« v naši prizadevnosti za svetost, pričevanjsko vero, vztrajnost, v času epidemije ... Na Binkošti so bili apostoli z Marijo v gornji sobi. Pomembno je da ostajamo v OBČESTVU. Sedaj po epidemiji bo to še posebno pomembno, da bomo šli od »kavčmaše«, kot je dejal papež, v župnijsko občestvo! Da bo sestrsko občestvo vrednota in moč na poti svetosti. – Torej PRISLUHNITI ŠEPETANJU SVETEGA DUHA, PREPUSTITI SE VZGONSKEMU VETRU IN HREPENETI PO OBČESTVU, TO JE SKUPNOSTI DRUŽINE, ŽUPNIJE, REDOVNE SKUPNOSTI, DUHOVNIŠKEGA BRATSTVA ... ŽELIM BLAGOSLOVLJENE BINKOŠTI IN MOČNEGA VZGONSKEGA VETRA V VSAK DAN!

Ker sem začel s papežem Frančiškom, tudi končujem. Prosimo Devico Marijo naj tudi danes Cerkvi izprosi obnovljene binkošti, obnovljeno mladost, ki nam bodo podarile veselje do življenja in pričevanja evangelija in »prebudi v nas močno željo, da bi bili sveti za večjo Božjo slavo.